Nagradna igra

Nagradna igra je zaključena

Nagrajence nagradne igre si lahko pogledate tukaj.

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Haberkorn e-novice in e-trgovina

Na naši spletni strani, na naših e-mail podpisih ter letakih lahko od 01. 10. 2018 do vključno 15. 12. 2018 zasledite informacije o nagradni igri Haberkorn e-novice in Haberkorn e-trgovina. S prijavo na naše e-novice ali z nakupom v naši e-trgovini sodelujete v nagradni igri. Nagrade so 1x tablični računalnik APPLE 9.7" IPAD WI-FI 32GB, 1x športna ura SAMSUNG GEAR FIT 2 PRO BLACK L, 3x 5L motorno olje Shell Helix Ultra 5W40. Med vsemi, ki  se v času nagradne akcije prijavijo na e-novice ali opravijo nakup v e-trgovini ter izpolnjujejo pogoje, bo organizator po zaključku nagradne igre naključno izžrebal zmagovalce nagradne igre, ti pa bodo prejeli navedene nagrade.

1. Organizator
Organizator nagradne igre je Haberkorn d.o.o., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju Haberkorn d.o.o. oz. organizator).

2. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • na spletni strani www.haberkorn.si, na Haberkorn e-mailu podpisu ali na letaku zasledijo in izpolnijo obrazec za prijavo na Haberkorn e-novice ali opravijo nakup v Haberkorn e-trgovini
 • so državljani Republike Slovenije in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter so pridobili davčno številko,
 • so starejši od 18 let,
 • niso zaposleni v podjetju Haberkorn d.o.o., Vodovodna cesta 7, 2000 Maribor,
 • niso družinski člani zaposlenih v podjetju Haberkorn d.o.o.

3. Nagrade
Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal nagrajence, ki bodo prejeli po eno od nagrad:

 • 1 nagrada: 1x tablični računalnik APPLE 9.7" IPAD WI-FI 32GB
 • 2 nagrada: 1x športna ura SAMSUNG GEAR FIT 2 PRO BLACK L
 • 3-5 nagrada: 3x 5L motorno olje Shell Helix Ultra 5W40

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezen sodelujoči v nagradni igri lahko prejme samo eno izmed nagrad. Zaradi nepredvidenih okoliščin lahko organizator zamenja nagrade v enaki ali večji vrednosti kot prvotno navedene nagrade.

4. Potek nagradne igre
Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:
Na spletni strani www.haberkorn.si/e-novice/ ustrezno izpolniti obrazec za prijavo na Haberkorn e-novice ali opravili nakup v Haberkorn e-trgovini. Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko samo enkrat.

5. Žrebanje
Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v 3 delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebal nagrajence, ki bo prejeli nagrade. Žreb bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Pri žrebanju nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja
 • poteku žrebanja
 • prisotni komisiji žrebanja
 • nagrajencih.

6. Obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil na spletni strani www.haberkorn.si. Nagrajenci bodo preko elektronskega naslova pozvani, da najkasneje v 3 delovnih dneh od žrebanja posredujejo vse potrebne osebne podatke na e-mail naslov info​(at)​haberkorn.si in sicer ime, priimek, domači naslov, EMŠO, elektronski naslov in davčno številko.
Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

7. Davki in akontacija dohodnine
Organizator nagradne igre bo za nagrajence od navedene vrednosti glavne in druge nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti, v evrskem znesku z DDV. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V kolikor nagrajenec podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

8. Uporaba in varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki, s katerimi kandidati sodelujejo v nagradni igri, bodo obdelani s strani organizatorja nagradne igre, ki bo podatke prejel in obdelal. Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, domači naslov, leto rojstva, elektronski naslov in davčno številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.
Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Prav tako imajo pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da privolitev predmetne obdelave osebnih podatkov kadarkoli prekličejo. Vse zahteve glede varstva osebnih podatkov lahko sodelujoči naslovijo na elektronski naslov info​(at)​haberkorn.si.
Organizator se zavezuje, da bo podatke sodelujočega varovala v skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.
Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni osebni podatki ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena. Imena in priimki nagrajencev bodo javno objavljeni na spletni strani www.haberkorn.si.

9. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
Prav tako ne na vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Splošne določbe
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči z izpolnitvijo obrazca za prijavo na Haberkorn e-novice ali nakupom v Haberkorn e-trgovini potrjuje, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki jih je določil organizator ter se z njimi strinja. Odločitve organizatorja so dokončne in jih ni treba utemeljiti ali pojasniti.
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri pričnejo veljati dne 01. 10. 2018 in so na voljo od 01. 10. 2018 do 15. 12. 2018 na spletni strani organizatorja, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, na katerem poteka nagradna igra, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši rabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.
Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom organizacije nagradne igre, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z nagradno igro se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.haberkorn.si.
V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja na e-mail naslov info​(at)​haberkorn.si.

Maribor, 01.10.2018