Novice podrobnosti

Skupina Haberkorn pridružila podjetje Muehlberger

Z zadržkom odločitve agencije za zaščito konkurence bo skupina Haberkorn prevzela 50% deleža v podjetjih skupine Mühlberger v Nemčiji. Prevzem preostalega deleža 50 % je planiran za začetek leta 2024 in je že pogodbeno dogovorjen.

Skupina Mühlberger s svojima podjetjima Mühlberger GmbH in MLS Safety GmbH sodi med vodilne na področju zaščitne varovalne opreme v Nemčiji. Skupina Muehlberger je poznana tudi kot regionalni specialist za industrijske cevi in artikle za farmacijo. Skupina je v letu 2018 z 214 zaposlenimi ustvarila 86 mio EUR prometa. Svoje filiale ima v Wiesbadnu, Hannovru, Hamburgu in Berlinu.

V skupini Haberkorn prevzemata Skupina Muehlberger in haberkornovo hčerinsko podjetje Sahlberg vodilni položaj tehničnega trgovca v Nemčiji. S skupnim prometom večjim od 150 mio EUR v segmentu osebne varovalne opreme smo postali vodilni v Evropi.

Haberkorn bo s pridružitvijo Muehlberger skupine deloval na področju sortimentnega management, digitalizacije in e-poslovanja, ter logističnih rešitev.

Skupina Mühlberger GmbH in MLS Safety GmbH bosta še naprej organizirani kot samostojni podjetji.