Preizkus električne prevodnosti cevi

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen

Preizkus električne prevodnosti cevi

Pri ločevanju površin in transportu trdnih materialov in tekočin pride do elektrostatičnih nabojev. Nenadne razelektritve (iskrenje) so lahko nevarne ali pa vsaj neprijetne. Za varen odvod morata biti cev in napeljava ozemljeni. Preizkus električne prevodnosti cevi je tako nujna predvsem za območja Ex oz Ex-conah. Strokovno usposobljeni zaposleni bodo ob preizkusu pritiska in tesnjenja preverili tudi električno odpornost cevi. Maksimalna električna odpornost cevi je odvisna od same cevi in namena uporabe. Prevodnost lahko po eni strani dosežemo z ustrezno mešanico materialov cevi in po drugi strani s pomočjo vgradnje kovinskih prevodnikov/žic, ki jih pred vgradnjo cevi pripravijo za ozemljitev v našem podjetju.


Podrobnosti

Pomembno o ceveh za kemikalije

Pomembno o ceveh za kemikalije

Cevi za kemikalije delimo na Ω cevi in M cevi

Ω-cevi

Gre za cevi, ki niso iz kovinskih materialovi in pri katerih je zadostna nizka odpornost med cevnimi armaturami zaradi dovolj velike prevodnosti nekovinske notranjosti. Takšne cevi morajo v skladu z DIN EN 12115 biti označene z znakom »Ω«. Sam podatek o odpornosti v Ohmih ne pomeni, da gre za cev tipa Ω.

M-cevi

Gre za cevi iz električno neprevodnih snovi pri katerih nastane prevodnost med nastavki in cevnimi armaturami samo preko vgrajenih kovinskih prevodnikov (Cu-žica). Takšne cevi morajo v skladu z DIN EN 12115 biti označeno z znakom »M«.

Vaše cevovode bomo označili z naslednjim priporočenim datumom preizkusa

Vaše cevovode bomo označili z naslednjim priporočenim datumom preizkusa

Cevi za kemikalije, cevi za cisterne in cevi za paro morajo v skladu z EN 12115 oz. ISO 1634 biti redno preizkušene. Haberkorn zato vse dokončane cevovode in tiste, ki so bili vrnjeni na pregled označi z lastnimi kontrolnimi nalepkami. Nalepke se iz leta v leto razlikujejo po barvi in označujejo kdaj je priporočen naslednji pregled.

Preizkusni intervali so odvisni od ocene tveganja uporabnika. Vpliv na rok imajo tako medij, pritisk, okolje in možnost tveganja.

Če nimamo drugih informacij, priporočamo naslednje preizkusne intervale:

  • Cevovodi za kemikalije in cisterne: enkrat letno
  • Cevovodi cevi za paro: enkrat na pol leta

Zakoni, standardi, uredbe

Z označevanjem cevovodov želi Haberkorn nuditi lažjo identifikacijo in preizkušanje cevi.

Kakovost Haberkornovih izdelkov ustreza

  • Mednarodnemu standardu
  • Najnovejši tehniki
  • Zakonskim določbam

in z njimi povezanimi standardi pri določenih skupinah izdelkov. To uporabniku prinaša osnovo za najvišjo možno obratovalno varnost in varnost proizvodov!

Preprosto preizkušeno

Preprosto preizkušeno

Prvi preizkus

Preizkus pritiska, tesnjenja in prevodnosti cevovoda pred prvo uporabo in namestitev kontrolnih trakov za označevanje.

Ponoven preizkus

Preizkus pritiska, tesnjenja, prevodnosti, kakovosti in obnovitve kontrolnega traku za označevanje. Preizkusni intervali so odvisni od ocene tveganja uporabnika. Če želite prejeti več informacij o preizkusu cevovodov oz. rezervirati servis, nas prosim kontaktirajte.


Dopolnilne storitve