Preizkus pritiska in tesnjenja

Druck- und Dichtheitsprüfung bei Industrieschläuchen

Za varno aplikacijo

Le cevi, ki so opravile preizkus pritiska in tesnjenja zagotavljajo varno uporabo. To velja predvsem pri ceveh za kemikalije, ceveh za cisterne in ceveh za paro. Vaše cevi preverimo in dokumentiramo, ter jih označimo z naslednjim priporočenim datumom preizkusa glede na preizkusne intervale po Direktivi za tlačne naprave.


Podrobnosti

Splošni preizkusi

Splošni preizkusi

Opravljanje rednega pregleda in hidrostatičnega preizkusa je pomembno za ugotovitev ali je cev še vedno primerna za nadaljnjo uporabo. Opraviti je potrebno vizualni pregled cevi po zunanji plasti, vdolbinah, udrtinah ali mehkih delih z namenom, da dobimo vpogled v zlomljene ali premaknjene oplete. Sklopke ali armature morajo biti pregledane ali zamenjane takoj ob znaku odstopanja od zahtevanega.

Servisni center

Servisni center

V našem modernem montažnem in preizkuševalnem centru za vas izdelamo in preizkusimo naslednje tipe cevi:

Preizkusni intervali so odvisni od ocene tveganja uporabnika. Vpliv na rok imajo tako mediji, pritisk, okolje in možnost tveganja. Če nimamo drugih informacij, priporočamo naslednje preizkusne intervale:

Preprosto preizkušeno

Preprosto preizkušeno

Potek preizkusa

  • Več preizkusov pritiska s kontinuirano povišanim, vsaj 1,5-kratnim delovnim tlakom. Preizkusni medij: voda pri temperaturi okolja (cca. 20 °C)
  • Preizkus električne prevodnosti
  • Vizualni pregled zunanje plasti cevi (kontrola prask, mehurjev, deformacij, odrgnin in vdolbin)
  • Osvetlitev in vizualni pregled notranjosti cevi
  • Preizkus priključkov (vključno z navoji, tudi za možnost korozije)
  • Preizkus tesnil oz. tesnilnih površin
  • Preizkus spajanja oz. sedeža za armature
  • Dokumentiranje rezultatov preizkusa (v skladu z DIN EN 10204)
  • Namestitev kontrolno označevalnih trakov (opcija za cevovode v skladu z EN/DIN)

Prosim upoštevajte, da že uporabljene cevi pregledamo samo, če so očiščene.


Dopolnilne storitve