Preverjanja delovnih mest

Arbeitsplatz-Check

Zdravje zaposlenih je izjemnega pomena

Delodajalci so pravno zavezani, da delovna mesta in nevarnosti, ki lahko tam pretijo, evalvirajo in pisno dokumentirajo. Po načelu STOP (Substitucija, tehnični ukrepi, organizacijski ukrepi, posebni (osebni) varnostni ukrepi – osebna varovalna oprema) je treba v tem zaporedju zagotavljati primerne varnostne ukrepe. Po končani evalvaciji delovnega mesta, vas bomo podpirali pri izbiri primerne varovalne opreme pri načrtovanju proizvodnje in proizvodnih konceptov ter pri usposabljanju in motivaciji končnih uporabnikov.


Podrobnosti

Varnostni ukrepi

Na kaj moram kot delodajalec biti pozoren pri uredbi o posebnih varnostnih ukrepov

Obveznosti delodajalca na področju posebnih (osebnih) varnostnih ukrepov – osebne varovalne opreme (OVO) znajo biti zelo dvomljive in zapletene. Tukaj lahko najdete preprosti pregled najpomembnejših obveznosti delodajalca in ideje za udejanjanje uredbe o posebnih (osebnih) varnostnih ukrepov:

 • Evalvacija delovnega mesta
 • Kolektivni tehnični in organizacijski ukrepi pred posebnimi (osebnimi) varnostnimi ukrepi
 • Ovrednotenje posebnih (osebnih) varnostnih ukrepov (OVO) – primerjava dejanskih in načrtovanih stroškov
 • Na območju nevarnosti mora na stroške delodajalca biti na voljo osebna varovalna oprema
 • Prilagoditev osebne varovalne opreme (OVO) nosilcu/-ki zaradi zdravstvenih potreb
 • Označevanje območij v katerih se lahko uporablja OVO (prostorsko omejeno)
 • Sodelovanje delojemalk in delojemalcev oz. oseb zadolženih za varnost in zdravje pri delu
 • Informacije, usposabljanje, izobraževanje
 • Preverjanje zaščite proti vdihavanju nevarnih snovi in osebne varovalne opreme proti okvaram po navedenih intervalih
Načelo STOP

Preprosto: načelo STOP

Substitucija

Lahko nevarnost preprečimo tako, da zamenjamo nevarne delovne snovi z manj ali nenevarnimi delovnimi snovmi?

Tehnični ukrepi

Lahko človeka rešimo pred nevarnostjo z varovalno opremo na stroju ali pa nevarnost zmanjšajo z odstranitvijo zdravju škodljivih delovnih snovi?

Organizacijski ukrepi

Lahko z organizacijskimi ukrepi zmanjšamo nevarnost za človeka? Sem sodijo predvsem organizacijski ukrepi, ki

 • zmanjšajo število ljudi v nevarnih območjih na najmanjše potrebno
 • omejijo čas zadrževanja oseb v območjih nevarnosti
 • omejijo dostop do območij nevarnosti na določeno skupino oseb (npr. z določenim strokovnim znanjem)

Povezano z osebjem

Te ukrepe je treba navesti pod uporabo tehničnih ali organizacijskih ukrepov. Sem sodijo ukrepi kot npr. upoštevanje navodil za pravilno obvladovanje nevarnosti, vedenje na območjih nevarnosti ali pa uporaba osebne varovalne opreme.


Dopolnilne storitve